Entrega de diplomas a titulados de Formación Profesional - 8: Ante de comenzar la entrega

 Entrega de diplomas a titulados de Formación Profesional - 8: Ante de comenzar la entrega