Entrega de diplomas a titulados de Formación Profesional - 7

Entrega de diplomas a titulados de Formación Profesional - 6