Entrega de diplomas a titulados de Formación Profesional - 6

Entrega de diplomas a titulados de Formación Profesional - 6