Entrega de diplomas a titulados de Formación Profesional - 2

Entrega de diplomas a titulados de Formación Profesional - 2