Entrega de diplomas a titulados de Formación Profesional - 1

Entrega de diplomas a titulados de Formación Profesional - 1